Ewangelia na dziś

O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. (Łk. 4, 40)

 

Celem Fundacji
jest popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki różnorodnych form usprawniania i rehabilitacji oraz wspomaganie rodziców, instruktorów, trenerów w ich działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, aktywnych form wspomagania rozwoju, a także rehabilitacji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób z terenów wiejskich i środowisk defaworyzowanych, w tym również podopiecznych MOPS, GOPS, PCPR itp
Informacje sporządzone przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
Autyzm to poważne zaburzenie rozwojowe przejawiające się w wielu sferach funkcjonowania dziecka.Czytaj więcej
Prezentujemy Państwu linki do ciekawych stron. Jeżeli chcą Państwo poszerzyć swą wiedzę i dowiedzieć się czegoś więcej na temat Stosowanej Analizy Zachowania i instytucji z nami współpracujących serdecznie zapraszamy do przeglądania sieci!Czytaj więcej
Grupa Wsparcia dla Osób opiekujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zapraszamy osoby, które mają kontakt z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ewentualne przyjście z dziećmi proszę zgłaszać telefonicznie pod numer 500 034 635 lub 605 531 352.Czytaj więcej

W jakie miejsca może się udać wkuta matka, kiedy już zamknie drzwi wejściowe, zostawiając za nimi chwilowo obmierzłe ...
W ostatni piątek, kiedy w Warszawie prezydent Komorowski przyjmował właśnie defiladę wojska, miałem okazję do rozmowy...
Zaraz skończy rok. Przecież ledwo chwilę temu miałam ją na brzuchu, świeżo urodzoną, śliską, różowiutką i tłuściutką....
Tak sobie myślę, jak długo można być milusim, uprzejmym, ugodowym i nieczepliwym. Gdzie jest ten moment, że trzeba tu...
Jesteśmy wagabundami, przeprowadzamy się często, zmieniamy miasta i województwa. Ma to zalety dla nas i dla dzieci – ...

Slide backgroundPIERWSZA
NIEPUBLICZNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Prowadzi nabór na rok szkolny 2014/2015

W TCZEWIE

Slide background
Slide background

W I Ę C E J

ZAPISY: tel. 697 302 902

O F E R T A

DIAGNOZY I KONSULTACJE

 • Diagnoza logopedyczna

 • Diagnoza psychologiczna

 • Diagnoza Integracji Sensorycznej

 • Porada dla rodziców – diagnoza trudności wychowawczych

 • Wizyty domowe – obserwacja dziecka w naturalnym dla niego środowisku

 • Wizyty w przedszkolu/szkole – obserwacja w środowisku placówki edukacyjnej dziecka

 • Konsultacje i terapia logopedyczna

 • Konsultacje i terapia psychologiczna

 • Konsultacje i terapia pedagogiczna

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 • Original Play

 • Hipoterapia

 • Hipoterapia z dodatkowym terapeutą dla dzieci z zaburzeniami zachowania np. autyzm

 • Terapia behawioralna

 • Integracja sensoryczna

ZAJĘCIA GRUPOWE

(realizowane po zebraniu minimum 4 osób)

 • Muzykoterapia

 • Rytmika

 • Original Play

C E N N I K