O Fundacji

Celem Fundacji
jest popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki różnorodnych form usprawniania i rehabilitacji oraz wspomaganie rodziców, instruktorów, trenerów w ich działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, aktywnych form wspomagania rozwoju, a także rehabilitacji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób z terenów wiejskich i środowisk defaworyzowanych, w tym również podopiecznych MOPS, GOPS, PCPR itp

Aktualności

 • Gupa wsparcia

  Gupa wsparcia

  Grupa wsparcia dla Rodziców i Osób opiekujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odbędzie się w piątek 30 stycznia 2015 r. o godz. 17 w siedzibie Fundacji przy ul. W. Pola 17 w Tczewie.

  Spotkanie „Zabawa […]

 • Grupa wsparcia

  Grupa wsparcia

  Na następne spotkanie grupy wsparcia dla Rodziców i Osób opiekujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zapraszamy w drugiej połowie stycznia 2015 r. Szczegóły wkrótce.

O nas w mediach

Fuundacja Wieloprofilowego Usprawniania

„Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».  [A Jezus], zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił,  mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.” (Mk. 1,45-50)

Ostatnio dodane

Gupa wsparcia

Grupa wsparcia dla Rodziców i Osób opiekujących się dziećmi z […]

Zapraszamy – Edukacja domowa w TAMR!

Nasza Akademia ma już rok!

Zapraszamy na rocznicowy wykład TAMR.

Już 17 […]

Grupa wsparcia

Na następne spotkanie grupy wsparcia dla Rodziców i Osób opiekujących się […]

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Radości i pokoju od Dzieciątka Jezus oraz wszelkiego dobra w […]

Kolejne spotkanie Tczewskiej Akademii Mamy Róży!

Zapraszamy na kolejne spotkanie Tczewskiej Akademii Mamy Róży. Już w […]

Relacja ze spotkania z Agatą Puścikowską

W ramach Tczewskiej Akademii Mamy Róży 15 listopada br. w […]

O nas w mediach

O Akademii Mamy Róży

Rozmowa o… Fundacji OD NOWA